Background Image
Previous Page  6 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 8 Next Page
Page Background

Rodzaj

Gatunek

1

Lactobacillus

brevis

2

Lactobacillus

curvatus

3

Lactobacillus

plantarum

4

Lactobacillus

sakei

5

Pediococcus

acidilactici

6

Pediococcus

pentosaceus

7

Staphylococcus

carnosus

8

Staphylococcus

xylosus

9

Debaryomyces

hansenii

MI

Ę

SO

KULTURY STARTOWE

Ba k t e r i e kwa s u m l e kowego

u

ż

ywane w produktach mi

ę

snych

s

ą

selekcjonowane z uwagi na ich

wielorakiewła

ś

ciwo

ś

ci technologiczne.

S

ą

to naturalne składniki spo

ż

ywcze

(clean label), które znacz

ą

cowpływaj

ą

na wła

ś

ciwo

ś

ci produktu ko

ń

cowego.

Istnieje bogata tradycja u

ż

ywania specjalnie

wyselekcjonowanych kultur startowych w

produkcji i fermentacji suchych kiełbas.

Poza

kulturami startowymi,

THT dostarcza

równie

ż

flor

ę

powierzchniow

ą

oraz

kultury

bioochronne

zdolne do naturalnej ochrony

Pa

ń

stwa produktu oraz zakładu przed

szczególnymi patogenami takimi jak Listeria

monocytogenes.

www.tht.be info@tht.be