Background Image
Previous Page  5 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 8 Next Page
Page Background

BAKTERIE

PRODUKCJAKONTRAKTOWA

www.tht.be info@tht.be

THT oferuje usługi produkcji na

zamówienie twojego własnego

szczepu.

Z ponad 20-letnim do

ś

wiadczeniem w

fermentacji i suszeniumikroorganizmów

(bakterie i dro

ż

d

ż

e) oraz dziesi

ą

tek innych

produktów (probiotyki, kultury startowe

do mi

ę

sa, wyrobów piekarskich, po

ż

ywek

zwierz

ę

cych, wina, kiszonek, itp.), THT

udost

ę

pnia Pa

ń

stwu swoje usługi

produkcji kontraktowej!

Jeste

ś

my otwarci na współprac

ę

z

Pa

ń

stwem niezale

ż

nie od tego z jakiej

jeste

ś

cie bran

ż

y, jakich potrzebujecie

mikroorganizmów, ilo

ś

ci, itd.

Zach

ę

camy do kontaktu!