Background Image
Previous Page  4 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 8 Next Page
Page Background

PROBIOTYKI

FORMY GOTOWE

Jeste

ś

my wła

ś

ciwym partnerem dostarczaj

ą

cym

powlekane lub niepowlekane

probiotyki w

postaci czystych kultur,

mieszanki

lub kompleksowe usługi pakowania. Dostarczamy szybko,

oferujemy najlepsze ceny i mo

ż

emy równie

ż

dostarcza

ć

małe ilo

ś

ci.

Szczepy bakteryjne s

ą

zwyklemieszane ze sob

ą

wcelu stworzeniawła

ś

ciwej

formulacji

dla ró

ż

nych

segmentów rynku probiotyków (flora jelitowa, wzmocnienie odporno

ś

ci, flora waginalna, itd.).

Mo

ż

emy równie

ż

doradzi

ć

Pa

ń

stwu w sprawie formulacji zawieraj

ą

cych

inne składniki aktywne,

takie jak błonnik prebiotyczny, enzymy trawienne, witaminy, minerały, ekstrakty ro

ś

linne, itp.

Z przyjemno

ś

ci

ą

omówimy z Pa

ń

stwem formulacje wieloskładnikowe tak, aby dla naszych

produktów mo

ż

na było u

ż

ywa

ć

o

ś

wiadcze

ń

zdrowotnych.

www.tht.be info@tht.be